معنی این لغات کدام است : widespread
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 43
رتبه شما : 923
امتیازات شما
کنکور آنلاین : 0
آزمون لغات زبان : 33
فلش کارت : 10
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 98 : 226 روز