معنی این لغات کدام است : crook
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 3
رتبه شما : 3867
امتیازات شما
کنکور آنلاین : -1
آزمون لغات زبان : 3
فلش کارت : 1
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 98 : 246 روز