معنی این لغات کدام است : ripe
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 9
رتبه شما : 63
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 7
پاسخ غلط : 0
درصد : 100 %
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 59 روز