معنی این لغات کدام است : message
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 25
رتبه شما : 1221
امتیازات شما
کنکور آنلاین : 0
آزمون لغات زبان : 21
فلش کارت : 4
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 98 : 226 روز