کدام گزینه با دو بیت زیر قرابت معنایی بیشتری دارد؟ بنده همان به که ز تقصیر خویش گور عذر به در گاه خدای آورد گور ***** ور نه سزاوار خداوندس اش کس نتواند که به جای آورد
تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت
پاسخ شما غلط
پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : -1
رتبه شما : 54492
امتیازات شما
کنکور آنلاین : -1
آزمون لغات زبان : 0
فلش کارت : 0
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 98 : 191 روز
کانال تلگرامی اخبار کنکور هموا

کانال تلگرامی اخبار کنکور هموا