تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت

پاسخ شما غلط


پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : -1
رتبه شما : 61313
امتیازات شما
کنکور آنلاین : -1
آزمون لغات زبان : 0
فلش کارت : 0
درس ادبیات فارسی اولین درس از دفترچه عمومی کنکور سراسری که در این درس 25 تست مطرح میشود و تست شماره 1 تا 25 به درس ادبیات اختصاص دارد. از طرفی دیگر این درس بالاترین ضریب را در بین تمام درس های عمومی یعنی ضریب 4 را دارد که تأثیر بالایی در تراز خواهد داشت. طبق آماری که در سال های مختلف کنکور انجام شده است 50 درصد داوطلبان به این درس کمتر از 20 درصد پاسخ داده اند. اگر بتوانید 5 تست را به درس ادبیات پاسخ دهید مساوی است با 20 درصد . بودجه بندی درس ادبیات به این شرح میباشد. املا و لغت : 5 تست ، تاریخ ادبیات 3 تست ، آرایه ادبی 3 تست ، زبان فارسی 5 تست ، قرابت معنایی 9 تست
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 99 : 224 روز
تبلیغات متنی
انتخاب رشته انسانی
کنکور آنلاین
انتخاب رشته تجربی
انتخاب رشته کنکور
انتخاب رشته هنر
ترجمه read this
انتخاب رشته ریاضی
تخمین رتبه کنکور
لینک شما اینجا

تبلیغات متنی
انتخاب رشته هنر
انتخاب رشته ریاضی
انتخاب رشته کنکور
کنکور آنلاین
انتخاب رشته تجربی
تخمین رتبه کنکور
ترجمه read this
انتخاب رشته انسانی
لینک شما اینجا
اخبار کنکور در کانال هموا