دانلود مجموعه طلایی تست های کنکور سراسری درس ادبیات

دانلود فایل

کنکور آنلاین : 0 سطح 1
آزمون لغات : 0 سطح 1
فلش کارت : 0 سطح 1
امتیاز کل : 0 سطح 1
امتیاز شما موقتی است شما مهمان هستید.

1. fereshte
امتیاز : 4486

2. محسن
امتیاز : 3804

3. HaniyeH
امتیاز : 3532

4. سولماز
امتیاز : 2324

5. پریا
امتیاز : 2155

6. عسل
امتیاز : 2123

7. نیما اسلامی
امتیاز : 594

8. مهدی کریمی
امتیاز : 182

9. Asal A
امتیاز : 93

10. یلدا
امتیاز : 64

تعداد کاربران : 3914 نام شما قرار ندارد شما مهمان هستید
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 27 روز


1. fereshte
امتیاز : 4486

2. محسن
امتیاز : 3804

3. HaniyeH
امتیاز : 3532

4. سولماز
امتیاز : 2324

5. پریا
امتیاز : 2155

6. عسل
امتیاز : 2123

7. نیما اسلامی
امتیاز : 594

8. مهدی کریمی
امتیاز : 182

9. Asal A
امتیاز : 93

10. یلدا
امتیاز : 64

تعداد کاربران : 3914 نام شما قرار ندارد شما مهمان هستید