بررسی رتبه کنکور شما

 • درصد زبان و ادبیات فارسی را وارد نکرده اید.
 • درصد فرهنگ و معارف اسلامی را وارد نکرده اید.
 • درصد زبان عربی را وارد نکرده اید.
 • درصد زبان انگلیسی را وارد نکرده اید.
 • درصد درک عمومی هنر را وارد نکرده اید.
 • درصد درک عمومی ریاضی فیزیک را وارد نکرده اید.
 • درصد ترسیم فنی را وارد نکرده اید.
 • درصد خلاقیت تصویری و تجسمی را وارد نکرده اید.
 • درصد خلاقیت نمایشی را وارد نکرده اید.
 • درصد خلاقیت موسیقی را وارد نکرده اید.
 • درصد خواص مواد را وارد نکرده اید.
 • تخمین رتبه کنکور
  تخمین رتبه کنکور ، تخمین رتبه گزینه 2 ، تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه ، تخمین رتبه کنکور زبان ، تخمین رتبه دانشگاه ازاد ، تخمین رتبه سازمان سنجش ، تخمین رشته قبولی با رتبه ، تخمین رتبه سنجش ، تخمین رتبه گاج ، تخمین رتبه ریاضی فیزیک ، تخمین رتبه بر اساس درصد ، تخمین رتبه گزینه دو ، تخمین رتبه کنکور هنر ، تخمین رتبه تجربی ، دانلود نرم افزار تخمین رتبه ، تخمین رشته قبولی با رتبه ، تخمین رتبه کنکور زبان ، نرم افزار تخمین رتبه کنکور زبان ، کارنامه کنکور زبان ، تخمین رتبه کنکور زبان گزینه دو ، دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان ، رشته های کنکور زبان ، تخمین رتبه کنکور هنر ، انتخاب رشته کنکور هنر ، رتبه لازم برای قبولی در رشته سینما ، رتبه لازم برای قبولی در رشته گرافیک ، رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه هنر اصفهان ، رتبه لازم برای قبولی در رشته بازیگری ، ظرفیت دانشگاه هنر تهران ، دفترچه انتخاب رشته هنر ، رشته های کنکور هنر ، رتبه لازم برای قبولی در رشته بازیگری ، رتبه لازم برای قبولی در رشته کارگردانی ، کنکور تجربی ، کنکور ریاضی ، کنکور چیست ، عکس کنکور ، سوالات کنکور ، کافه کنکور ، کنکور ثبت نام ، اکادمی دانشگاه تهران ، کنکور آنلاین ، تعیین سطح کنکور اسان است ، سامانه آزمون کنکور آنلاین ، اسامی مشاوران کنکور اسان است ، سامانه کنکور اسان است آزمون

  کنکور آنلاین : 0 سطح 1
  آزمون لغات : 0 سطح 1
  فلش کارت : 0 سطح 1
  امتیاز کل : 0 سطح 1
  امتیاز شما موقتی است شما مهمان هستید.

  1. HaniyeH
  امتیاز : 5012

  2. fereshte
  امتیاز : 4486

  3. محسن
  امتیاز : 4133

  4. اسما
  امتیاز : 3007

  5. سولماز
  امتیاز : 2974

  6. پریا
  امتیاز : 2333

  7. عسل
  امتیاز : 2123

  8. نیما اسلامی
  امتیاز : 2059

  9. yegane
  امتیاز : 1523

  10. nedaa
  امتیاز : 1057

  تعداد کاربران : 17641 نام شما قرار ندارد شما مهمان هستید
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 5 روز


  1. HaniyeH
  امتیاز : 5012

  2. fereshte
  امتیاز : 4486

  3. محسن
  امتیاز : 4133

  4. اسما
  امتیاز : 3007

  5. سولماز
  امتیاز : 2974

  6. پریا
  امتیاز : 2333

  7. عسل
  امتیاز : 2123

  8. نیما اسلامی
  امتیاز : 2059

  9. yegane
  امتیاز : 1523

  10. nedaa
  امتیاز : 1057

  تعداد کاربران : 17641 نام شما قرار ندارد شما مهمان هستید