تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت

پاسخ شما غلط


پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : -1
رتبه شما : 60926
امتیازات شما
کنکور آنلاین : -1
آزمون لغات زبان : 0
فلش کارت : 0
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 99 : 351 روز

اخبار کنکور در اینستاگرام هموا