تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت

پاسخ شما غلط


پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : -1
رتبه شما : 61312
امتیازات شما
کنکور آنلاین : -1
آزمون لغات زبان : 0
فلش کارت : 0
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 99 : 285 روز
تبلیغات متنی
انتخاب رشته ریاضی
انتخاب رشته انسانی
تخمین رتبه کنکور
انتخاب رشته هنر
ترجمه read this
کنکور آنلاین
انتخاب رشته تجربی
انتخاب رشته کنکور
لینک شما اینجا

تبلیغات متنی
انتخاب رشته کنکور
تخمین رتبه کنکور
انتخاب رشته انسانی
ترجمه read this
کنکور آنلاین
انتخاب رشته هنر
انتخاب رشته ریاضی
انتخاب رشته تجربی
لینک شما اینجا
اخبار کنکور در اینستاگرام هموا