لغت قبلی :

آزمون را شروع کنید


پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 48
رتبه شما : 1103
امتیازات شما
کنکور آنلاین : -1
آزمون لغات زبان : 36
فلش کارت : 13
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 98 : 125 روز
کانال تلگرامی اخبار کنکور هموا

کانال تلگرامی اخبار کنکور هموا
عضویت در کانال تلگرام اخبار کنکور هموا