عضویت
ورود
تست قبلی : برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها، کدام فرایند لازم است؟

پاسخ شما غلط


پاسخ شما : هر فرد با بینش و نگرش خاص خود باید به سراغ هدفی برود و آن را انتخاب کند.
پاسخ صحیح : باید ارزش هدف ها مشخص شود و متناسب با ارزشی که دارند به آن ها رتبه داده شود.
مسابقه
لطفاً برای مشاهده امتیاز خود وارد شوید یا ثبت نام کنید.
5 نفر نخست
علی بیگلر [ 2000 ]
حنانه معین مهر [ 248 ]
کیمیا یوسفی [ 241 ]
راضیه [ 236 ]
محسن ج [ 117 ]
مشاهده لیست کامل
درس ادبیات فارسی اولین درس از دفترچه عمومی کنکور سراسری که در این درس 25 تست مطرح میشود و تست شماره 1 تا 25 به درس ادبیات اختصاص دارد. از طرفی دیگر این درس بالاترین ضریب را در بین تمام درس های عمومی یعنی ضریب 4 را دارد که تأثیر بالایی در تراز خواهد داشت. طبق آماری که در سال های مختلف کنکور انجام شده است 50 درصد داوطلبان به این درس کمتر از 20 درصد پاسخ داده اند. اگر بتوانید 5 تست را به درس ادبیات پاسخ دهید مساوی است با 20 درصد . بودجه بندی درس ادبیات به این شرح میباشد. املا و لغت : 5 تست ، تاریخ ادبیات 3 تست ، آرایه ادبی 3 تست ، زبان فارسی 5 تست ، قرابت معنایی 9 تست
ارسال نظر

  تبلیغات متنی
  تخمین رتبه کنکور
  انتخاب رشته هنر
  کنکور آنلاین
  ترجمه read this
  انتخاب رشته تجربی
  انتخاب رشته انسانی
  انتخاب رشته ریاضی
  انتخاب رشته کنکور
  لینک شما اینجا

  تبلیغات متنی
  انتخاب رشته ریاضی
  انتخاب رشته هنر
  انتخاب رشته کنکور
  ترجمه read this
  کنکور آنلاین
  انتخاب رشته تجربی
  انتخاب رشته انسانی
  تخمین رتبه کنکور
  لینک شما اینجا
  اخبار کنکور را برای شما ارسال میکنیم